Priorij van Sion

het kenmerk van de priorij.

Volgens de Fransman Pierre Plantard (1920-2000) zijn de Merovingen rechtstreekse afstammelingen van Jezus en Maria Magdalena.

Volgens zijn zeggen is deze bloedlijn doorgegeven en bewaard gebleven in een geheim genootschap de Priorij van Sion (opgericht op7 mei 1956!). Daarmee zou ook hijzelf een rechtstreekse afstammeling zijn van de Merovingen en dus ook van Jezus Christus en daarmee recht had op de titel Koning van Frankrijk.

En terwijl Noël Corbu in Rennes-le-Château interviews gaf over de geheimen van Rennes-le-Château zocht Plantard jarenlang vergeefs publiciteit voor zijn dynastieke claims. Ze bundelden daarom de krachten en Corbu publiceerde nieuwe boekjes die tevens door Plantard gefabriceerde valse documenten bevatte en enkele schatkaarten van de hand van Philippe de Chérisey.

Gérard de Sède

Maar in de 60er jaren hielp de schrijver Gérard de Sède hem aan een breder publiek. In de boeken Le Trésor Maudit (1967) en l'Or de Rennes (1968) combineert de Sède Plantards claims met de schatgraververhalen van hotelier Noël Corbu.

De betrokkenheid van Plantard was verontrustend. Die liet voortdurend nieuwe documenten registreren waaruit de geldigheid van zijn claims moest blijken. De kranten besteedden enige tijd aandacht aan de zonderlinge troonpretendent.

Pierre Plantard, priorij van Sion

Holy Blood - Holy Grail

In 1969 maakte BBC-programmamaker Henry Lincoln tijdens een vakantie in Frankrijk kennis met Le Tresor Maudit. Hij maakte enkele documentaires over het onderwerp en schreef er samen met Michael Baigent en Richard Leigh een boek over: Holy Blood - Holy Grail (1983), dat een internationale bestseller werd.

Het succes van 'Holy Blood - Holy Grail' inspireerde een stortvloed aan verwante publicaties. Uitgevers boden grote voorschotten om de speurzin van amateur-historici en aspirant-schatgravers aan te wakkeren en er werden dan ook talloze nieuwe schokkende 'ontdekkingen' gedaan. In The Templar Revelation (1997) bijvoorbeeld, stelden Lynn Picknett en Clive Prince dat Leonardo da Vinci op het fresco Het Laatste Avondmaal Maria Magdalena naast Jezus heeft afgebeeld.

Dan Brown

Dan Brown verwerkte de gegevens uit Holy Blood - Holy Grail en verwante werken in 2003 in een internationale bestseller: de thriller De Da Vinci Code.

Jezus Christus en Maria Magdalena

Waar haalde Saunière opeens die rijkdom vandaan? Welk geheim zat er verborgen in de pijlers van het altaar?

Was het echt de stamboom van de Merovingen, die teruggaat tot Jezus Christus? Heeft Jezus inderdaad kinderen gehad en daarmee zijn bloed doorgegeven? Betekent Sang Real (het echte bloed) hetzelfde als Sankt Grale (de Heilige Graal). Ligt Jezus naast Maria Magdalena (zijn vrouw) in Zuid-Frankrijk begraven? De pastoor heeft met deze wetenschap wellicht de bisschop in Parijs gechanteerd. Stel je voor dat Jezus niet verrezen is, zoals de door de Katholieke kerk in het door haar geschreven Nieuwe Testament wordt beweerd! Daarmee zouden de grondvesten van de R.K. Kerk op hun grondvesten schudden.

In het boek "De Tombe van God", geschreven door Richard Andrews en Paul Schellenberger, wordt één en ander haarfijn uit de doeken gedaan.

Mythe of werkelijkheid

Van Jezus Christus en Maria Magdalena, naar koning Dagobert II van de Merovingen, via Bérenger Saunière in Rennes-le-Château en Pierre Plantard van de Priorij de Sion komen we uit in Stenay.

Is het waar of is alles een verzinsel van Pierre Plantard?

* Plantard was een notoire oplichter, richtte verschillende nep-verenigingen op en werd meerdere keren veroordeeld tot een gevangenisstraf wegens bedrog en verduistering. In september 1993 gaf Plantard uiteindelijk onder ede toe, dat hij alle verhalen en documenten eigenhandig gefabriceerd had. Sedertdien is er niet veel meer van Plantard vernomen en leidde hij tot aan zijn dood, op 3 februari 2000 in Colombes (Hauts-de-Seine), een teruggetrokken leven.

* Saunière heeft echt bestaan en zou iets gevonden hebben waardoor hij heel erg rijk werd. Het is echter bekend dat hij zich bezighield met oplichtingpraktijken en eigenlijk bestaan er alleen maar gegevens over grote schulden die hij heeft gemaakt. Ook na zijn dood is niets van zijn rijkdom teruggevonden.

* Abbé Mangin heeft ook echt bestaan! En is werkelijk het slachtoffer geworden van de mythe van Rennes-le-Château en door de Kronprinz gemarteld en vermoord.

* En de Merovingen hebben wel zeker bestaan en koning Dagobert was de laatste regerende koning van Austrasië.


* En wat ook waar is: de schat ligt in Stenay! ("Maar als ik Stenay zeg, hoeft dat niet persé de plaats Stenay te zijn. Dat kan ook in de nabijheid of wijdere omgeving zijn." Monika Hauf)

De wandelingen.. dat is de grootste schat die wij u kunnen bieden.

U zult zich wanen in het leven van Koning Dagobert II. De schitterende natuur en het culturele erfgoed van de regio!

naar de wandelingen »