< Magazine />LaneuvilleFoto's Betula Alba

Een abreuvoir
is een drinkplaats, fontein, bron

Een abreuvoir is een waterbekken gevoed door een bron en bestemd als drenkplaats voor de dieren, maar ook voor het wassen van de groenten.
Bij het waterbekken werd ook water gehaald voor het huishouden en haalde de brandweer zijn water.
In elk dorp staan meerdere waterbekkens en altijd is er een waterbekken direct bij de wasplaats.

De waterbekken worden gevoed door een bron die met een fontein uitkomt in het waterbekken.
Er zijn eenvoudige ijzeren pijpen maar ook bijzondere gietijzeren beelden.
Een waterbekken met water is een belangrijk element in het dorp.

Er zijn mooie abreuvoirs, ware kunstwerken en gerestaureerd, er zijn lelijke abreuvoirs, maar meestal is er wel een ornament dat getuigt van betere tijden.


Heden ten dagen zijn vele abreuvoirs verworden tot bloembakken. Ook zijn de zware stenen bakken die eens onderdeel vormden van het waterbekken vaak verplaats naar de voortuin van bewoners om dienst te gaan doen als bloembak. Men herkent deze bakken aan de overloop die is uitgespaard aan de uiteinden.

Laneuville

Zwanen, vissen en leeuwenkoppen zijn favoriet


Foto rechtsboven: abreuvoir in Laneuville-sur-Meuse
Foto rechtsonder: Zwaan in het park van Stenay

Wat is een égayoir? Dierendrinkplaatsen

paarden, koeien, schapen


Een égayoir is een abreuvoir maar dan groter en op grondniveau. Hier konden de dieren direct in lopen om zich te verkoelen en water te drinken.

Een égavoir is te zien in Halles-sous-les-Côtes, met palen aan weerszijden die beletten dat de paarden met kar en al naar het water worden geleid. Zelfs heden ten dagen wordt nog geprobeerd de auto in het égayoir te wassen!
Verder zijn er nog mooie égayoirs in Lion-devant-Dun, Badonvilliers-Gérauvilliers en Mouzay (noordwest kant).
Bij vele lavoirs is het égayoir droog gevallen maar is de vorm nog steeds zichtbaar.

Foto links: het égayoir van Halles-sous-les-Côtes. Foto rechts het égayoir van Lion-devant-Sassey.
Watertorens, waterputten, pompen...

In Frankrijk zijn er nog steeds dorpen die niet zijn aangesloten op het leidingwater en afhankelijk zijn van bronnen en grondwater. Elk huis heeft, veelal binnen, zijn eigen put. Zo is het dorp Yoncq in de Ardennes afhankelijk van zijn putten en pompen. Steeds diepen moeten de putten geslagen worden en steeds groter wordt het risico van vervuild water door mest, kunstmest en verdelgingsmiddelen. Ook was Luzy-St.Martin eens aangewezen op pompen en putten. In Moulin-St.Hubert vinden we boven in het dorp nog een mechaniek dat diep uit grond water haalde.


Moulin St.Hubert Yoncq Luzy-St.Martin Montmedy-Haut Quinzty-Landzécourt
Copyright 2010 Betula Alba Studio. All Rights Reserved